Welke diensten zijn er onder te verdelen voor opdrachtgevers bij Servorg?

De diensten welke vallen onder diensten voor opdrachtgevers zijn Payrolling, Uitzenden, Salarisadministratie, ZZP administratie, Backoffice dienstverlening en Managed Service Provider. Onder deze kopjes kunt u de vragen vinden die per dienst gelden als dienst voor opdrachtgevers.

Welke cao wordt er gevolgd?

Omdat wij jouw werkgeverschap overnemen, volgen wij de cao die binnen jouw branche geldt. Zo weet je dat jouw personeel precies de juiste rechten en plichten heeft. Geldt bij jou geen cao? Dan volgen wij de richtlijnen binnen jouw organisatie. Wanneer je dit nog niet hebt ingericht, helpen wij je graag om dit te organiseren.

Hoe wordt er omgegaan met vakantiedagen?

Werknemers dienen hun vakanties en vrije dagen uiteraard altijd af te stemmen met jou (of een direct leidinggevende). Zo kan jij de werkzaamhedengoed plannen.De door hen opgenomen vakantiedagen worden door ons betaald wanneer zij dit aan ons doorgeven. Omdat de vakantiedagen in onze tarieven zijn verwerkt, krijg je geen onverwachte kosten (je krijgt geen factuur voor vakantie- of feestdagen).

Wanneer worden werknemers betaald?

Wij volgen de betaalfrequentie die gangbaar is binnen jouw organisatie: per week, per 4 weken of per maand. Wanneer de goedgekeurde (uren-) declaraties voor de afgesproken periode vóór 15:00 uur bij ons worden aangeleverd, worden de werknemers dezelfde dag nog verwerkt.

Wat zijn mijn risico’s als opdrachtgever?

Omdat onze tarieven all-in zijn, heb je als opdrachtgever geen risico’s met betrekking tot het ingeleende personeel. Er is één uitzondering: bij het inlenen van personeel bestaat het risico dat, wanneer het uitleenbedrijf haar fiscale- of sociale lasten niet betaalt, je door de fiscus kan worden opgedragen deze voor de uitlener te betalen. NEN-gecertificeerde bedrijven (zoals Servorg) worden streng gecontroleerd op, onder andere, het afdragen van fiscale lasten waardoor dit risico aanzienlijk afneemt. Om helemaal zeker te zijn, kan je als opdrachtgever ook een gedeelte van de factuur op onze G-rekening storten.

Ik wil klant worden, wat nu?

Vul het contactformulier in of stuur ons een mail. Nadat wij de voor ons benodigde informatie hebben ontvangen, zullen wij jouw offerte toesturen. Na goedkeuring van de offerte, maken wij de contracten op. Allemaal digitaal natuurlijk.

Wat zijn jullie tarieven?

Omdat Servorg werkt met haar netwerk van uitzenders, detacheerders en werving en selectiebureaus, krijg je het tarief dat de aanbieder voorstelt. Wanneer de werknemer bij de aanbieder in dienst komt, rekenen we een opslag van € 1,50. Wanneer de werknemer bij Servorg in dienst komt, rekenen we 10% op de salariskostprijs. Jouw tarief is altijd all-in (excl. BTW) dus inclusief onze marge.

Ik heb een vacature, wat nu?

Je kan je vacature aan ons mailen. Mochten we aanvullende vragen hebben dan nemen we contact met je op. Wij zetten de vacature uit in ons netwerk en sturen je de aangeleverde CV’s en het tarief toe.Bij interesse organiseren wij het sollicitatiegesprek en bij een match verzorgen wij de contracten. Deze contracten lopen via Servorg zodat wij de kwaliteit kunnen waarborgen en jullie zorgeloos met elkaar aan de slag kunnen.

Ik ben op zoek naar vacatures, wat nu?

Wanneer je een uitzend-, detacherings- of werving en selectiebureau bent, of je hebt bijvoorbeeld een outplacement casus, dan kun je contact met ons opnemen. Je kan je beschikbare medewerker(s) bij ons aanbieden en wij zoeken binnen ons netwerk passende vacatures. Servorg staat bekend om haar integriteit. CV’s en vacatures worden daarom uiterst vertrouwelijk behandeld. Servorg doet geen werving en selectie. Jouw kandidaten blijven altijd jouw kandidaten.

Ik ben intermediair, hoe ontvang ik mijn marge?

Het uurtarief dat wij aan de opdrachtgever factureren bevat ook jouw marge. Deze marge verrekenen wij automatisch wanneer wij een factuur aan opdrachtgever sturen. Jij ontvangt van ons een Selfbilling factuur. Bij Selfbilling factureren wij onszelf namens jou. Dit klinkt wellicht ingewikkeld maar het is super makkelijk. Jij hoeft namelijk niet zelf te factureren.Je ontvangt je eigen factuur samen met een .xml bestand wat je makkelijk kan inlezen in je boekhouding. Dit scheelt je een hoop administratie en voldoet automatisch aan de fiscale richtlijnen.

Ik wil klant worden, wat nu?

Vul het contactformulier in of stuur ons een mail. Nadat wij de voor ons benodigde informatie hebben ontvangen, zullen wij jouw offerte toesturen. Na goedkeuring van de offerte, maken wij de contracten op. Allemaal digitaal natuurlijk.

Ik heb vaste leveranciers, kan ik die blijven gebruiken?

Natuurlijk kan je blijven werken met je vertrouwde relaties. Elke aanbieder wordt door ons gescreend zodat een duurzame relatie mogelijk blijft. Je kunt ook gebruik maken van ons netwerk, zodat jouw resultaat nog meer gegarandeerd is.

Ik wil klant worden. Wat nu?

Vul het contactformulier in of stuur ons een mail. Nadat wij de voor ons benodigde informatie hebben ontvangen, zullen wij jouw offerte toesturen. Na goedkeuring van de offerte, maken wij de contracten op. Allemaal digitaal natuurlijk.

Kan ik alle zzp'ers bij jullie aanmelden?

In principe kunnen wij alle zzp'ers bedienen. Met enkele uitzonderingen: Voordat wij de contracten gaan opmaken zullen wij de zzp'er screenen of deze voldoet aan de juridische en fiscale eisen. Daarnaast bieden wij geen contracten met tarieven onder de € 35,- per uur (excl. BTW). Deze limiet hebben wij ingesteld omdat wij hebben berekend dat dit tarief het minimum is voor een sociaal verantwoord inkomen.

Ik wil klant worden. Wat nu?

Vul het contactformulier in of stuur ons een mail. Nadat wij de voor ons benodigde informatie hebben ontvangen, zullen wij jouw offerte toesturen. Na goedkeuring van de offerte, maken wij de contracten op. Allemaal digitaal natuurlijk.

Ik wil jullie als Backoffice inhuren, hoe zit het met mijn huidige leveranciers?

Je hebt natuurlijk al afspraken met huidige leveranciers (zoals verzekeraars, arbodiensten en pensioenfondsen). Deze afspraken kunnen uiteraard blijven bestaan. Wel zullen wij de afspraken tegen het licht houden en jou hierin adviseren. Zo ben je verzekerd van een hoge kwaliteit van jouw inkoop én je hebt tevreden leveranciers.

Ik wil klant worden. Wat nu?

Vul het contactformulier in of stuur ons een mail. Nadat wij de voor ons benodigde informatie hebben ontvangen, zullen wij jouw offerte toesturen. Na goedkeuring van de offerte, maken wij de contracten op. Allemaal digitaal natuurlijk.  Om een salarisadministratie op te zetten is veel informatie nodig. We zullen daarom bij de opstart intensief contact hebben met jouw boekhouder/accountant of P&O afdeling. Gelukkig hebben wij makkelijk in te vullen formulieren ontwikkeld die de transitie eenvoudig maken.

Ik werk met vaste intermediairs, kan ik die blijven gebruiken?

Natuurlijk kan je blijven werken met je vertrouwde relaties. Elke aanbieder wordt door ons gescreend zodat een duurzame relatie mogelijk blijft. Als je wilt kunnen wij ook ons eigen netwerk inbrengen zodat je nog meer resultaat hebt.

Ik wil klant worden. Wat nu?

Vul het contactformulier in of stuur ons een mail. Nadat wij de voor ons benodigde informatie hebben ontvangen, zullen wij jouw offerte toesturen. Na goedkeuring van de offerte, maken wij de contracten op. Allemaal digitaal natuurlijk.

Wanneer krijg ik mijn salaris?

Wij hebben afspraken gemaakt met de organisatie waar jij werkt. Daarin hebben wij ook afgesproken wanneer wij jouw salaris betalen. Dit kan per week, per 4 weken of per maand zijn.

Waar en wanneer moet ik mij ziekmelden?

Wanneer je de pech hebt om ziek te worden en niet kan werken, moet je je ziekmelden bij de organisatie waar je werkt maar ook bij ons. Dit moet je voor 9:00 uur ’s-ochtends doen zodat wij samen aan je herstel kunnen gaan werken.

Geldt voor mij een cao en wat betekent dat?

Een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) is een afspraak die per branche wordt afgesproken tussen werkgevers- en werknemersorganisaties (vakbonden). In de cao zijn afspraken gemaakt over de hoogte van jouw loon, over je vakantiedagen, jouw pensioen en nog veel meer om jouw positie te beschermen. Onder welke cao jij valt kan je terugvinden in je arbeidsovereenkomst.

Wanneer krijg ik mijn vakantiegeld?

Iedere werknemer in Nederland bouwt vakantiegeld op. Dat krijg je standaard eind mei betaald. Zijn je werkzaamheden beëindigd (ga je uit dienst) dan word je tegoed automatisch uitbetaald bij je laatste loonbetaling.

Bouw ik vakantiedagen op?

Iedere werknemer in Nederland bouwt vakantiegeld op. Dat krijg je standaard eind mei betaald. Zijn je werkzaamheden beëindigd (ga je uit dienst) dan word je tegoed automatisch uitbetaald bij je laatste loonbetaling.

Bouw ik pensioen op?

Op een paar uitzonderingen na bouwt iedere werknemer in Nederland pensioen op. Servorg regelt dit dus ook voor jou. Welk pensioen op jou van toepassing is kan je vinden in je arbeidsovereenkomst. Wat jouw pensioen precies inhoudt, kan je op de site van jouw pensioenmaatschappij vinden.

Wat zijn jullie tarieven?

Servorg rekent 4%. Dit bedrag is verwerkt in het uurtarief wat wij aan jouw klant factureren. Hou hier dus rekening mee wanneer je een tariefafspraak maakt.

Met wie spreek ik mijn tarief af?

Je spreekt het tarief af met je klant. Wij kunnen helpen met het bepalen van de hoogte van jouw tarief. Let op: wij behandelen geen zzp contracten met tarieven onder de € 35,- per uur (excl. BTW). Deze limiet hebben wij ingesteld omdat wij hebben berekend dat dit tarief het minimum is voor een sociaal verantwoord inkomen.

Hoe zit het met mijn reis- en onkosten?

We adviseren je om, naast je tarief, met je klant een reis- en onkostenvergoedingen af te spreken en deze, apart van je tarief, te factureren. Dit is voor jou en je klant eerlijker en overzichtelijker.Wij rekenen geen opslag over deze onkostenvergoedingen.

Hoe meld ik mijn klanten aan?

Zodra jij met jouw klant hebt afgesproken dat je via ons aan de slag gaat, kan jouw nieuwe klant zich aanmelden via deze aanmeld link.

Wat is Selfbilling?

Nadat jouw urendeclaratie is goedgekeurd door de klant, factureren wij onszelf namens jou. Dit klinkt wellicht ingewikkeld maar het is super makkelijk. Jij hoeft namelijk niet zelf te factureren. Je ontvangt je eigen factuur samen met een .xml bestand wat makkelijk ingelezen kan worden in jouw boekhouding. Dit scheelt je een hoop administratie en voldoet automatisch aan de fiscale richtlijnen.

Wat zijn mijn rechten en plichten als zap’er?

Als zap’er is eigenlijk het enige verschil met een werknemer dat je zelf je opdrachtgever zoekt en over je tarief onderhandelt (wij kunnen hiermee helpen). Verder heb je alle rechten en plichten van een werknemer. Je kan de veelgestelde vragen dan ook terugvinden op de pagina: Werknemer.

Wat zijn jullie tarieven?

Als zap’er kun jij jouw eigen tarief afspreken. Dit tarief moet natuurlijk wel het loon en de loonkosten dekken. Daarom kun je het best, voordat je met een mogelijke opdrachtgever over je tarief gaat praten, contact met ons opnemen zodat wij samen met jou je tarief kunnen bepalen. Onze marge is 10% op de kostprijs. De berekening wordt dus: loonkosten + 10% = tarief.

Staat je vraag er niet tussen?

Neem gerust contact met ons op!

Contact